Wydział operacyjno-kontrolno-rozpoznawczy

mł. bryg. mgr Piotr Wieniecki

Stanowisko: Naczelnik Wydziału

mł. ogn. mgr Artur Karasek

Stanowisko: Starszy Technik

Samodzielne stanowisko pracy ds. finansowych

st. sekc. mgr Magdalena Pustelnik

Stanowisko: Stanowisko pracy ds. finansowych

Sekcja kwatermistrzowsko-techniczna

asp. sztab. Piotr Wojniak

Stanowisko: Kierownik sekcji

kpt. mgr inż. Mariusz Fodymski

Stanowisko: Specjalista

Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjnych

mgr Sylwia Głuch

Stanowisko: Inspektor ds. organizacyjnych

Samodzielne stanowisko pracy ds. kadrowych

mgr Anna Jaros

Stanowisko: Technik ds. kadr

Służba dyżurna

st. kpt. Grzegorz Bucki

st. kpt. Grzegorz Bucki

Stanowisko: Dyżurny

kpt. Jacek Stanek

kpt. Jacek Stanek

Stanowisko: Dyżurny

st. kpt. Sebastian Koziara

st. kpt. Sebastian Koziara

Stanowisko: Dyżurny

mł. asp. Grzegorz Szmit

mł. asp. Grzegorz Szmit

Stanowisko: Dyżurny

mł. ogn. Łukasz Błaszczyk

mł. ogn. Łukasz Błaszczyk

Stanowisko: Dyżurny

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie

ul. Przemysłowa 21, 28-400 Pińczów

Telefon kontaktowy

fax. 41 357 38 55

Elektroniczna skrzynka podawcza

/sylwiagluch/skrytka