Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Kielcach, Koło nr 3 w Pińczowie

 Zarząd Koła nr 3 w Pińczowie

- Prezes                    - Jarosław Wleciał

- Vice Prezes           - Aleksy Koziara

- Sekretarz               - Oziębłowski Artur

- Skarbnik                - Jadwiga Głuch

 

 

Zarząd Koła Nr 3 w Pińczowie, od lewej: Artur Oziębłowski – Sekretarz, Jarosław Wleciał – Prezes, Jadwiga Głuch – Skarbnik, Aleksy Koziara – Vice Prezes

Komisja Rewizyjna w składzie:

 1. Pasternak Tadeusz        - Przewodniczący Komisji
 2. Domagała Andrzej         - Sekretarz
 3. Kordyl Jacenty               - Członek

Historia Koła Nr 3 w Pińczowie od momentu powstania

      W dniu 28.11.1994 roku odbyło się zebranie założycielskie Koła nr 3 w Pińczowie Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.   Wybrano następujący Zarząd Koła:

 1. Zyguła Tadeusz - Prezes
 2. Szymański Krzysztof - Vice Prezes / Sekretarz
 3. Garula Adam - Skarbnik

 Delegatami na Zjazd Wojewódzki zostali wybrani: Tadeusz Zyguła i Krzysztof Szymański.

Lista założycieli Koła Nr 3 w Pińczowie:

 1. Zyguła Tadeusz
 2. Garula Adam
 3. Matyjas Władysław
 4. Skoczek Stanisław
 5. Szymański Krzysztof
 6. Mierzwiński Feliks
 7. Kula Zenon
 8. Skiba Juliusz
 9. Pituła Józef
 10. Pasternak Stanisław
 11. Jędrszczyk Józef       

Następnie Koło Nr 3 od II kwartału 1995 roku zaprzestało działalności.  Członkowie nie spotykali się i nie opłacali składek.

Na wniosek Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP Mariana Oksińskiego zostało zwołane Walne Zebranie w dniu 22 kwietnia 1997roku.                                

Tematem zebrania było omówienie spraw związanych z reaktywowaniem działalności Koła oraz przeprowadzenie wyborów Zarządu Koła. W zebraniu uczestniczył Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP Marian Oksiński oraz wzięło udział 10 członków.  

 Działalność Koła została reaktywowana i wybrano nowy Zarząd Koła nr 3
w Pińczowie   w następujących osobach:

 1. Kędzierski Rajmund - Prezes
 2. Zyguła Tadeusz     - Sekretarz
 3. Garula Adam         - Skarbnik

 W dniu 6 stycznia 2003 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście:                            

- bryg. Zbigniew Muszczak    Z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP

- bryg. Mieczysław Kałucki    Komendant Powiatowy PSP w Pińczowie

- Radosław Kałamaga           członek Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Kielcach

- Bogusława Rzegocka          pracownik Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach

 Wybrano następujący Zarząd Koła.

 1. Kędzierski Rajmund - Prezes
 2. Szymański Henryk - Sekretarz
 3. Pasternak Tadeusz - Skarbnik

Delegatami na Wojewódzki Zjazd zostali wybrani:

Kędzierski Rajmund oraz Szymański Henryk

W dniu 14.01.2007 roku zwołano  Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze.

W zebraniu brał udział Komendant Powiatowy PSP  bryg. Władysław Węgrzynowicz oraz 14 członków związku. 

Wybrano następujący Zarząd:

 1. Kędzierski Rajmund - Prezes
 2. Szymański Henryk - Sekretarz
 3. Bajór Jan - Skarbnik

Komisję Rewizyjną wybrano w składzie:

 1. Koziara Aleksy       - Przewodniczący Komisji
 2. Kordyl Jacenty       - Sekretarz
 3. Puchała Jerzy         - członek

W dniu 28.01.2011 roku obyło się Walne Zabranie Sprawozdawczo – Wyborcze. Jednogłośnie zdecydowano, że Zarząd Koła w okresie sprawozdawczym pracował prawidłowo i przegłosowano aby pracował w następnej kadencji.

Delegatem na Zjazd Wojewódzki ponownie został wybrany Henryk Szymański.

W dniu 14.02.2014 roku zwołano Walne Zebranie Koła nr 3.  W zebraniu brało udział 16 członków związku. Podczas zebrania rezygnację z Zarządu złożył długoletni Prezes Zarządu Koła kol. Rajmund Kędzierski.  W związku z powyższym podjęto decyzję o wyborze nowego Zarządu. 

W wyniku wyborów wybrano Zarząd w następującym składzie:

 1. Koziara Zygmunt - Prezes
 2. Żuber Dariusz - Sekretarz
 3. Bajór Jan   - Skarbnik

Komisja Rewizyjna w następującym składzie:

 1. Koziara Aleksy - Przewodniczący
 2. Kordyl Jacenty - Sekretarz
 3. Puchała Jerzy - Członek

 W dniu 12.02.2015 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w świetlicy Komendy Powiatowej PSP w Pińczowie. W zebraniu brało udział 16 członków Koła.

Wybrano nowy Zarząd w następującym składzie:

 1. Koziara Zygmunt - Prezes
 2. Wleciał Jarosław - Sekretarz                              
 3. Bajór Jan   - Skarbnik

Komisja Rewizyjna w następującym składzie:

 1. Głuch Jadwiga   - Przewodnicząca Komisji
 2. Oziębłowski Artur - Sekretarz
 3. Kordyl Jacenty    - Członek

Delegatem na Zjazd Wojewódzki został  wybrany Szymański Henryk. Podczas Zjazdu Wojewódzkiego kol. Szymański Henryk został wybrany na sekretarza Komisji Rewizyjnej.

W dniu 11.01.2019 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze. W zebraniu brał udział Sekretarz Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Kielcach Jerzy Żelazny, Komendant Powiatowy PSP mł. bryg. Grzegorz Karwat oraz 23 członków Koła nr 3 w Pińczowie.

Wybrano nowy Zarząd w następującym składzie:

 1. Wleciał Jarosław          - Prezes
 2. Koziara Aleksy            - Vice Prezes
 3. Oziębłowski Artur       - Sekretarz
 4. Głuch Jadwiga            - Skarbnik

Komisja Rewizyjna w składzie:

 1. Pasternak Tadeusz        - Przewodniczący Komisji
 2. Domagała Andrzej         - Sekretarz
 3. Kordyl Jacenty               - Członek

Delegatami na Wojewódzki Zjazd Delegatów zostali wybrani:

 1. Wleciał Jarosław
 2. Oziębłowski Artur

W okresie sprawozdawczym 2015-2018 nadano członkom związku 3 Odznaki „Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP” oraz 10 odznak organizacyjnych Związku.                           

Od czasu powstania Związku do chwili obecnej Komendą Powiatową PSP kierowali n/w Komendanci:

- 01.08.1980 r. -  31.08.2004 r.      st.bryg. inż. Mieczysław Kałucki

- 01.09.2004 r. -  16.02.2006 r.      st.bryg. mgr inż. Grzegorz Jankowski

- 24.04.2006 r. -  17.06.2016 r.      st.bryg. mgr inż. Władysław Węgrzynowicz

- 18.06.2016 r. -  nadal                   mł.bryg. mgr Grzegorz Karwat

W czasie kolejnych kadencji ZEiRP RP na wieczną wartę odeszli nasi koledzy:

 1. Kordel Tadeusz       - 2003 r.
 2. Mierzwiński Feliks     - 2005 r.
 3. Domagała Maria       - 2006 r.
 4. Tarka Andrzej         - 03.2010 r.
 5. Garula Adam           - 09.2010 r.
 6. Pituła Józef             - 07.2012 r.
 7. Bielaś Tadeusz         - 05.2013 r.
 8. Matyjas Władysław   - 08.2016 r.
 9. Toboła Stanisław     - 11.2018 r.
 10. Skiba Juliusz           - 05.2020 r.

Co roku emeryci i renciści naszej Komendy spotykają się wspólnie z pracownikami Komendy Powiatowej PSP z okazji „Dnia Strażaka” oraz na spotkaniach wigilijno-noworocznych. Przy wspólnym stole wszyscy zasiadają do wigilii, składają sobie życzenia, dzielą się opłatkiem i śpiewają kolędy.