1. ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY DLA PSP WZÓR DLA INWESTORA

2. Wniosek dot wydania zaświadczenia z interwencji straży pożarnej

 Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia zaświadczenia z interwencji straży pożarnej.

W celu prawidłowego wykonania przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.), na podstawie art. 13 ust. 6, pkt 1 oraz ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340 z późn. zm.), postanawiam wprowadzić do stosowania następujące zasady pobierania opłaty skarbowej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie. 

W szczególności opłacie skarbowej w zakresie zadań i kompetencji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie podlegają: 

 • zaświadczenie wydane na wniosek – 17 zł; 
 • zaświadczenie wydane na wniosek, wymagane przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)-17zł; 
 • zaświadczenie i odpis dokumentów wydane z archiwum – 26 zł; 
 • poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii – od każdej pełnej lub zaczętej strony – 5 zł; 
 • dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis lub kopia, od każdego stosunku pełnomocnictwa – 17 zł. 
   

Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje: 

 • od dokonania czynności urzędowej – z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej, 
 • od wydania zaświadczenia – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia. 
 • O obowiązku dokonania opłaty skarbowej, zwolnieniu lub wyłączeniu czynności z opłat decyduje komórka organizacyjna Komendy merytorycznie odpowiedzialna za wydanie dokumentu na złożony wniosek.


Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty w kasie Urzędu Miasta i Gminy Pińczów, ul. 3 Maja 10, lub bezgotówkowo na rachunek w Banku Spółdzielczego w Pińczowie na rachunek : 20 1020 2629 0000 9802 0365 9794.

Zwolnione z opłaty skarbowej są: 

 • Jednostki budżetowe, 
 • Jednostki samorządu terytorialnego, 
 • Organizacja pożytku publicznego,
 • Osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa, 
 • Zakłady ubezpieczeniowe w zakresie wnioskowania o wydanie zaświadczenia z interwencji straży pożarnej.

Wniosek dot. zaświadczenia (pobierz)

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie

ul. Przemysłowa 21, 28-400 Pińczów

Telefon kontaktowy

fax. 41 357 38 55

Elektroniczna skrzynka podawcza

/sylwiagluch/skrytka

Odwiedzin dziś 13

Odwiedzin od 05.02.2019 41541

Kubik-Rubik Joomla! Extensions